Gama - Portal Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Turniej młodych dyrygentów

Nowatorski pomysł konkursu dyrygenckiego adresowanego do najmłodszych adeptów sztuki dyrygenckiej zrodził się w Katedrze Dyrygentury wrocławskiej uczelni muzycznej już kilka lat temu. Organizatorzy Konkursu  uzależnili termin jego realizacji od terminu powstania nowego obiektu dydaktyczno-koncertowego Akademii Muzycznej z dużą, umożliwiającą przeprowadzenie przesłuchań konkursowych z udziałem orkiestry symfonicznej, salą koncertową.

Konkurs otrzymał imię Adama Kopycińskiego - postaci niezwykle ważnej dla wrocławskiej uczelni muzycznej oraz dla całego miasta Wrocławia,  dyrygenta, rektora ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu,  dyrektora Opery Wrocławskiej i animatora życia muzycznego Wrocławia.

W drodze preselekcji do I etapu przesłuchań konkursowych z udziałem Akademickiej Orkiestry Kameralnej dopuszczono 24 uczestników, reprezentujących wszystkie uczelnie muzyczne w Polsce.

Przez trzy kolejne etapy młodzi dyrygenci prezentowali swój warsztat i umiejętności prowadząc m.in. utwory wrocławskiego kompozytora Ryszarda Bukowskiego i świetnie zapowiadającego się studenta kompozycji - Adama Porębskiego, a także Karola Kurpińskiego, Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta czy Antonina Dworzaka.

W gronie jurorów pod przewodnictwem prof. Marka Pijarowskiego (AM we Wrocławiu) znaleźli się wybitni artyści i pedagodzy ze wszystkich polskich uczelni muzycznych: prof. Tadeusz Strugała (AM w Krakowie), prof. Tomasz Bugaj (UMFC w Warszawie), prof. Warcisław Kunc (AM w Poznaniu), prof. Elżbieta Wiesztordt (AM w Gdańsku), prof. Wojciech Michniewski (AM w Łodzi), prof. Jan Wincenty Hawel (AM w Katowicach).

Laureatem I nagrody I Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury został student wrocławskiej Akademii Muzycznej – Dawid Jarząb. II Nagrodę otrzymał  student warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego - Dawid Runtz, natomiast laureatem III nagrody został Adam Domurat, reprezentujący bydgoską Akademię Muzyczną. Jury przyznało również trzy równorzędne wyróżnienia, które otrzymali Paweł Kapuła, Wojciech Pławner i Łukasz Wódecki.

Konkurs dyrygencki w pięknym stylu zakończył Rok Jubileuszowy w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a kolejna jego edycja planowana jest na rok 2016.

« powrót do listy